Training

Heeft u interesse in tennistraining bij L.T.V. Dommelen?
Neem dan contact op door een mail te sturen naar ledenadministratie@ltvdommelen.nl

In de algemene ledenvergadering hebben we aangegeven dat we ons willen richten op het bieden van steeds meer kwaliteit in onze dienstverlening om zo onze huidige leden te behouden én ons leden bestand te kunnen uitbreiden.
Dit betekent dat we ook meer en gevarieerdere tennislessen en activiteiten moeten gaan aanbieden.
We hebben daarvoor een samenwerking gezocht met een tennisschool die bij onze ambitie past én ons ook hierbij kan begeleiden c.q. zal ondersteunen.
We hebben hierbij gekozen voor SimonTennis (voor meer info zie www.simontennis.nl) vertegenwoordigd door Rob en Ivar, waarbij sommige wellicht in het verleden al tennisles hebben gehad Ivar.
Daarvoor in de plaats zal Jelle bij onze vereniging zijn intrede doen en blijft Lars op de zaterdagochtend themalessen bieden.