Baanregelement

RESERVEREN BANEN EN SPEELTIJDEN

Wij maken gebruik van de KNLTB Club app voor het reserveren van de banen. Deze app is eenvoudig te downloaden via de App- en Playstore op je smartphone. Na het downloaden kun je je met je bondsnummer aanmelden en inloggen en daarna eenvoudig een baan reserveren.

Enkelspel: 30 minuten
Dubbelspel: 45 minuten

Tijden worden automatisch in de KNLTB app aangepast naar de groepsgrootte.

Junior- en seniorleden hebben dezelfde speelrechten en mogen gedurende het gehele jaar, 7 dagen in de week gebruik maken van de tennisbanen. De banen moeten via de KNLTB app worden gereserveerd.

Studentenleden mogen uitsluitend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur én de zomervakantie vrij gebruik maken van de tennisbanen wanneer zij dit gereserveerd hebben via de KNLTB app.

Activiteiten of evenementen georganiseerd door bestuur of commissies, hebben voorrang in het gebruik van de banen. Denk hierbij aan trainingen, toernooien en competities.

BAANREGLEMENT

Het Bestuur is bevoegd af te wijken van onderstaande reglement en aan te vullen in die gevallen, waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

 • De banen 1 t/m 6 zijn dagelijks toegankelijk van 7.00 tot 23.00 uur voor leden van LTV Dommelen, die in het bezit zijn van een geldige KNLTB ledenpas met het verenigingsnummer 45922, en door hen uitgenodigde gasten. Zowel Bestuur als leden kunnen naar de ledenpas vragen.
 • Er mag binnen de hekken van het sportpark geen gebruik gemaakt worden van fietsen, bromfietsen, kinderfietsen e.d. Fietsen dienen gestalt te worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling bij de ingang van het terrein.
  Motorvoertuigen dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 • Kinderen die geen lid zijn van de vereniging, worden zonder begeleiding niet toegelaten op het sportpark.
  Tennis spelende ouders zijn verplicht toezicht te houden op de door hen meegebrachte kinderen waarbij overlast voor andere spelers voorkomen moet worden. Bij schade aangebracht door kinderen worden mogelijke kosten bij ouders in rekening gebracht.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen van spelers of bezoekers.
 • Verboden zijn alle gedragingen en handelingen, welke in strijd zijn met de goede orde zoals:
  • hinderlijk of onbehoorlijk optreden.
  • spelers op andere banen last bezorgen.
  • het maken van muziek.
  • het bewust spelen van ballen buiten de baan of kooi (tennismuur).
  • het belopen van de taluds.
  • het beklimmen van de omrasteringen.
  • het verontreinigen van het complex door wegwerpen van papierafval etc.
  • het beschadigen van gebouwen, beplanting, hekwerken en meubilair.
  • het springen of stappen over de netten.
  • honden op het park niet aangelijnd laten lopen.
  • honden in het paviljoen of op de banen laten.
  • handel drijven in sport en/of andere artikelen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.
 • Men is verplicht in geval van vernieling van banen, netpalen, netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de vereniging dit te melden bij het bestuur en de schade te vergoeden
 • De aanwijzingen van bestuur en commissieleden dienen strikt te worden opgevolgd, waarbij men hen de gelegenheid moet worden gegeven tot het  onderhouden van de banen.
 • Gebruikers zijn verplicht om, naast het onderhoud door de vereniging, de banen in goede conditie te houden.
 • De banen mogen niet anders dan met goedgekeurde tennisschoen met zoolprofiel geschikt voor kunstgras worden betreden. Tenniskleding wordt aanbevolen.
 • Het bestuur is bevoegd om, indien de weersgesteldheid, herstellingen of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, banen onbespeelbaar te verklaren *

* BESPEELBAARHEID BANEN

Hoewel onze banen het gehele jaar door te bespelen zijn, zijn er toch een aantal (winterse) uitzonderingen:. Deze uitzonderingen worden, indien van toepassing, door het bestuur aan de leden kenbaar gemaakt.

ONEFFENHEDEN IN DE BAAN NIET SPELEN
Bij oneffenheden in de baan mag er niet gespeeld worden totdat de baan weer gerold is (dit kan gemeld worden bij het bestuur). Oneffenheden kunnen ontstaan bij door en weer opvriezen van de banen, waarbij de baan los komt te liggen van de ondergrond. Bespelen van de baan met deze oneffenheden kan voor (blijvende) schade zorgen.

SNEEUW OP DE BAAN NIET SPELEN
Bij sneeuw op de baan, mag er niet gespeeld worden.
De sneeuw mag ook niet verwijderd worden van de baan.
Pas wanneer de sneeuw volledig is gesmolten, mag de baan weer betreden en bespeeld worden.

OPDOOINIET SPELEN
Wanneer er sprake is van opdooi, mag er niet gespeeld worden.
Opdooi is lastig vast te stellen maar treedt op wanneer, na een periode van vorst, de dooi intreedt. Tijdens de vorstperiode is het vocht in en onder de kunstgrasmat bevroren waardoor de fundering en de kunstgrasmat omhoog worden gedrukt (door het uitzetten van water wanneer het bevriest). Wanneer de dooi intreedt, zal het ijs in de baan gaan ontdooien maar zal er dieper nog ijs aanwezig zijn. Dit omdat ijs vanaf de bovenzijde smelt.

KALE VORST EN RIJPWEL SPELEN
Er mag gewoon gespeeld worden wanneer het vriest. Ook wanneer er rijp (wit uitgeslagen kunstgras) aanwezig is, kan er gespeeld worden. Let wel op je eigen veiligheid, want de banen kunnen hierdoor gladder zijn.