Lid worden

Wil je lid worden? Vul dan het formulier hiernaast in.
Wil je liever eerst meer informatie over de soorten lidmaatschappen? Klik dan op de knop hieronder.

Would you like to become a member? If so, please fill out the form to the right.
Would you prefer to learn more about the types of memberships first? Then click on the button below.

Stap 1 van 3

Algemene informatie

DD dash MM dash JJJJ
Geslacht(Vereist)
Adres(Vereist)

AANMELDPROCEDURE

  • Na ontvangst tijdelijke pas mag lid direct gaan tennissen op de baan en van alle faciliteiten gebruik maken. Definitieve pas KNLTB ligt na betaling achter bar in paviljoen.
  • Nieuw lid gaat contributie betalen vanaf 1e van de volgende maand.
  • Zonder opzegging wordt het lidmaatschap telkens met 1 kalenderjaar verlengd.

SOORTEN LIDMAATSCHAP KNLTB GEMELD
Senior lid: Indien men per 1 januari van het verenigingsjaar 17 is of ouder.
Junior lid: Indien men per 1 januari van het verenigingsjaar jonger is dan 17 jaar.
Jongere- / Weekend lid: Een senior lid kan een verzoek indienen om jongere/weekend lid te worden als hij/zij op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 t/m 25 jaar heeft en uitsluitend speelt in het weekend of vrijdag na 18 uur en/of in de zomer vakantieperiode. Jongere/weekend leden mogen deelnemen aan de clubkampioenschappen en aan het open toernooi. Het verzoek om jongere/weekend lid te zijn moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie voor 31 januari.

CONTRIBUTIE
Volgens besluit van de Algemene Ledenvergadering bedraagt de contributie

LIDMAATSCHAPPEN BIJ L.T.V. DOMMELEN
– Juniorlid (t/m 17 jaar) € 75,00
– Juniorlid all-in (Contributie, Training en Competitie) € 175,00
– Junior Proef € 50,00

– Seniorlid (vanaf 18 jaar) € 175,00
– Seniorlid – Proef (3 maanden lidmaatschap) € 55,00
– Studentenlid € 75,00

– Zomer Challenge € 70,00

Maximum contributie per gezin  € 475,00 (het Junioren combipakket is hiervan uitgesloten)

OVERIGE
Pasfoto
De pasfoto op je KNLTB-pas kan worden vervangen indien u voor 1 december een nieuwe pasfoto (3,5 bij 4 cm) inlevert bij de ledenadministratie.
Wijzigingen
In naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail graag zsm schriftelijk –of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.
Automatische Incasso
Inning contributie, deelname externe competitie en afkoop bardiensten geschieden via automatische incasso door de penningmeester.

AFMELDPROCEDURE
Afmelden: Schriftelijk voor 1 december

  • Indien opzegger een bewijs wenst voor de opzegging dan kan een bevestigende e-mail van de ledenadministratie daartoe dienen.
  • In ander geval kan de opzegger een ontvangstbewijs ophalen.
  • Bij te laat afmelden worden de KNLTB verplichtingen op u verhaald.
  • Indien u na 31 december van het verenigingsjaar afmeldt wordt dit aangemerkt als afmelding per 1 januari van het volgende jaar en dient u de contributiebijdrage voor het lopende jaar te voldoen.

LEDENADMINISTRATIE LTV DOMMELEN
Jan Rombouts                                          06-12034802
Tapperwei 11                                             ledenadministratie@ltvdommelen.nl
5551 PE Valkenswaard