AANMELDPROCEDURE
Lid worden?: Schriftelijke aanmelding + een recente pasfoto. (3,5 bij 4 cm).

Het inschrijfformulier kan online ingevuld worden door hier te klikken.

 • Na ontvangst tijdelijke pas mag lid direct gaan tennissen op de baan en van alle faciliteiten gebruik maken. Definitieve pas KNLTB ligt na betaling achter bar in paviljoen.
 • Nieuw lid gaat contributie betalen vanaf 1e van de volgende maand.
 • Zonder opzegging wordt het lidmaatschap telkens met 1 kalenderjaar verlengd.


SOORTEN LIDMAATSCHAP KNLTB GEMELD
Senior lid: Indien men per 1 januari van het verenigingsjaar 17 is of ouder.
Junior lid: Indien men per 1 januari van het verenigingsjaar jonger is dan 17 jaar.
Jongere- / Weekend lid: Een senior lid kan een verzoek indienen om jongere/weekend lid te worden als hij/zij op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 t/m 25 jaar heeft en uitsluitend speelt in het weekend of vrijdag na 18 uur en/of in de zomer vakantieperiode. Jongere/weekend leden mogen deelnemen aan de clubkampioenschappen en aan het open toernooi. Het verzoek om jongere/weekendlid te zijn moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie voor 31 januari.

CONTRIBUTIE
Volgens besluit van de Algemene Ledenvergadering bedraagt de contributie

 • Junioren combipakket (contributie, training en competitie)   € 150,00

 • Junioren (t/m 17 jaar)   € 75,00

 • Senioren (vanaf 18 jaar)  € 170,00

 • Senioren proefabonnement  (3 maanden lidmaatschap en 4 gratis lessen) € 60,00

 • Maximum contributie per gezin  € 460,00 (het Junioren combipakket is hiervan uitgesloten)


OVERIGE
Pasfoto
De pasfoto op je KNLTB-pas kan worden vervangen indien u voor 1 december een nieuwe pasfoto (3,5 bij 4 cm) inlevert bij de ledenadministratie.
Wijzigingen
In naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail graag zsm schriftelijk –of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.
Automatische Incasso
Inning contributie, deelname externe competitie en afkoop bardiensten geschieden via automatische incasso door de penningmeester.

AFMELDPROCEDURE
Afmelden: Schriftelijk voor 1 december

 • Indien opzegger een bewijs wenst voor de opzegging dan kan een bevestigende e-mail van de ledenadministratie daartoe dienen.
 • In ander geval kan de opzegger een ontvangstbewijs ophalen.
 • Bij te laat afmelden worden de KNLTB verplichtingen op u verhaald.
 • Indien u na 31 december van het verenigingsjaar afmeldt wordt dit aangemerkt als afmelding per 1 januari van het volgende jaar en dient u de contributiebijdrage voor het lopende jaar te voldoen.


LEDENADMINISTRATIE LTV DOMMELEN
Jan Rombouts                                            06-12034802
Tapperwei 11                                            
5551 PE Valkenswaard