AANMELDPROCEDURE
Lid worden?: Het inschrijfformulier kan online ingevuld worden door hier te klikken.

  • Na ontvangst tijdelijke pas mag lid direct gaan tennissen op de baan en van alle faciliteiten gebruik maken. Definitieve pas KNLTB ligt na betaling achter bar in paviljoen.
  • Nieuw lid gaat contributie betalen vanaf 1e van de volgende maand.
  • Zonder opzegging wordt het lidmaatschap telkens met 1 kalenderjaar verlengd.


SOORTEN LIDMAATSCHAP KNLTB GEMELD
Senior lid: Indien men per 1 januari van het verenigingsjaar 17 is of ouder.
Junior lid: Indien men per 1 januari van het verenigingsjaar jonger is dan 17 jaar.
Jongere- / Weekend lid: Een senior lid kan een verzoek indienen om jongere/weekend lid te worden als hij/zij op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 t/m 25 jaar heeft en uitsluitend speelt in het weekend of vrijdag na 18 uur en/of in de zomer vakantieperiode. Jongere/weekend leden mogen deelnemen aan de clubkampioenschappen en aan het open toernooi. Het verzoek om jongere/weekend lid te zijn moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie voor 31 januari.

CONTRIBUTIE
Volgens besluit van de Algemene Ledenvergadering bedraagt de contributie

LIDMAATSCHAPPEN BIJ L.T.V. DOMMELEN
– Junior (t/m 17 jaar) € 75,00
– Junior all-in pakket (Contributie, Training en Competitie) € 175,00
– Junior start abonnement * € 50,00

– Senior (vanaf 18 jaar) € 170,00
– Senior proefabonnement (3 maanden lidmaatschap) € 45,00
– Senior Zomer Challenge / Zomeractie (4 maanden lidmaatschap in zomer – Juni, Juli, Augustus, September) € 60,00

Maximum contributie per gezin  € 460,00 (het Junioren combipakket is hiervan uitgesloten)

OVERIGE
Pasfoto
De pasfoto op je KNLTB-pas kan worden vervangen indien u voor 1 december een nieuwe pasfoto (3,5 bij 4 cm) inlevert bij de ledenadministratie.
Wijzigingen
In naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail graag zsm schriftelijk –of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.
Automatische Incasso
Inning contributie, deelname externe competitie en afkoop bardiensten geschieden via automatische incasso door de penningmeester.

AFMELDPROCEDURE
Afmelden: Schriftelijk voor 1 december

  • Indien opzegger een bewijs wenst voor de opzegging dan kan een bevestigende e-mail van de ledenadministratie daartoe dienen.
  • In ander geval kan de opzegger een ontvangstbewijs ophalen.
  • Bij te laat afmelden worden de KNLTB verplichtingen op u verhaald.
  • Indien u na 31 december van het verenigingsjaar afmeldt wordt dit aangemerkt als afmelding per 1 januari van het volgende jaar en dient u de contributiebijdrage voor het lopende jaar te voldoen.


LEDENADMINISTRATIE LTV DOMMELEN
Jan Rombouts                                            06-12034802
Tapperwei 11                                             ledenadministratie@ltvdommelen.nl
5551 PE Valkenswaard