VERSCHILLENDE TYPE LEDEN
De statuten van L.T.V. Dommelen maken onderscheid tussen seniorleden, juniorleden, jongerenleden en ondersteunende leden.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij men schriftelijk opzegt vóór 1 december.

Seniorleden
Zij die op 1 januari 17 jaar of ouder zijn. Zij hebben stemrecht. Zij zijn verplicht om bardiensten te draaien, tenzij zij deze van tevoren hebben afgekocht.

Senior (vanaf 18 jaar) € 170,00
Senior proefabonnement (3 maanden lidmaatschap) € 45,00
Competitielidmaatschap € 75,00

Juniorleden
Zij die op 1 januari nog geen 17 jaar oud zijn. Zij hebben dezelfde rechten als seniorleden, maar zij hebben geen stemrecht.

Junior (t/m 17 jaar)
Junior all-in pakket (Contributie, Training en Competitie)
Junior start abonnement

Jongeren/weekend leden
Een seniorlid kan een verzoek indienen om jongeren-/weekend lid te worden als hij/zij op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 t/m 25 jaar heeft en uitsluitend speelt in het weekend of vrijdag na 18 uur en/of in de zomervakantieperiode. Jongeren/weekendleden mogen deelnemen aan de clubkampioenschappen en aan het open toernooi. Het verzoek om jongeren/weekendlid te zijn moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie vóór 15 maart.
Het jongeren/weekend lidmaatschap moet worden verleend door het bestuur en geldt voor de duur van 1 jaar. Jongeren/weekend leden hebben stemrecht.

CONTRIBUTIE
In februari wordt de contributie van het lopende jaar van de bankrekening van de leden afgeschreven door middel van automatische incasso. Ook eventueel andere vorderingen, zoals afkoop/boetes bardienst en externe competitie worden op deze wijze geïncasseerd.

Nieuwe leden kunnen direct lid worden. Zij geven bij aanmelding een machtiging Automatische Incasso. Daarna wordt het inschrijfgeld en een evenredig deel van het lidmaatschap van hun bankrekening afgeschreven.

KNLTB LEDENPAS
De vereniging draagt een deel van de contributie af aan de KNLTB. Zodra een lid aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan wordt de KNLTB ledenpas uitgereikt. Deze is voorzien van een jaartal, een pasfoto, het lidmaatschapsnummer, ons verenigingsnummer 45922 en de door de KNLTB vastgestelde speelsterktes. Tevens is hierop vermeld of het een juniorlid betreft.

Leden hebben toegang tot de banen na het afhangen met een voor onze vereniging in het betreffende jaar geldige KNLTB ledenpas. Zij dienen zich te houden aan het baanreglement.

INTRODUCÉS
De mogelijkheid bestaat voor leden om niet-leden te introduceren. Een introducé mag de afgelopen 3 jaren geen lid van L.T.V. Dommelen zijn geweest. Minimaal één lid van L.T.V. Dommelen moet meespelen. Leden van L.T.V. Dommelen hangen af met hun ledenpas, introducés hangen niet af. Een voorwaarde is dat er een baan vrij moet zijn. Zie de introducéregeling in het baanreglement.

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging zijn ter inzage verkrijgbaar bij de secretaris.

SPORTSPREEKUUR FYSIOTHERAPIE VAN HOOF – GRATIS VOOR ALLE LEDEN
Alle leden van L.T.V. Dommelen hebben gratis toegang tot het sportspreekuur van Fysiotherapie van Hoof. De leden kunnen, op het moment dat zij daaraan behoefte hebben, zelf een afspraak maken voor het sportspreekuur, Escudohof 2 Dommelen op maandag van 19.00-20.00 of donderdag van 18.00-18.30. De afspraak moet uiterlijk om 12 uur worden gemaakt op 040-2043756 onder vermelding van het lidmaatschap van L.T.V. Dommelen. Een (sport)fysiotherapeut onderzoekt de klacht, adviseert de speler, eventueel ook de trainer, bij minderjarigen in overleg met de ouders.

logo