Ingaande 25 mei is het voor volwassenen weer toegestaan om te dubbelen. Hiervoor geldt wel een strikt protocol dat rechtstreeks is afgeleid uit de richtlijnen van KNLTB en RIVM, en dat is voorgelegd aan de gemeente. Het terras blijft helaas nog gesloten.

Er moet vooraf digitaal gereserveerd worden via de ClubApp.

 • Paviljoen en kleedlokalen zijn gesloten.
 • Aanwezigheid op park alleen toegestaan voor tennisactiviteiten en niet voor publiek.
 • Vooraf online reserveren van de tennisbaan is verplicht bij vrij spelen. Je hoeft de baanreservering niet te bevestigen op het afhangbord in het paviljoen.
 • Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar (uitgezonderd jeugd t/m 12 jaar) en denk aan hygiëne i.v.m. Corona.


VOLWASSENEN VANAF 19 JAAR

Bij training:
Nemen 1,5 meter regel in acht
Max 4 spelers per baan

Zonder toezichthouder
Nemen 1,5 meter regel in acht
Max 4 spelers per baan


Algemene regels

 1. Je dient persoonlijk of – voor de jeugd samen met je ouders – de afweging te maken of je komt tennissen.
 2. De volgende voorschriften zijn van toepassing:
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) verschijnselen hebt:
   • Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
   • Blijf thuis als iemand van jullie gezin koorts (vanaf de 38ºC) en/of benauwdheidklachten heeft. Als ieder gezinslid 24 uur geen klachten meer heeft, mag je weer naar buiten en tennissen;
   • Blijf thuis als iemand in jullie gezin positief getest is op het coronavirus (Covid-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met een besmette persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot ieder ander persoon buiten je gezin (uitgezonderd personen t/m 12 jaar);
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
   Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen.
 3. Alleen de volgende personen hebben toegang tot het tennispark:
  • Leden van LTV Dommelen die vooraf online een baan hebben gereserveerd;
  • Tennissers die een training gepland hebben staan;
  • Trainers;
  • Toezichthouders;
  • Vrijwilligers;
  • Door het bestuur toegelaten personen.
 4. Volg de aanwijzingen van de toezichthouder(s) en/of trainers op.
 5. Samenscholing van meer dan 10 personen op het parkeerterrein voor auto’s en fietsen zijn niet toegestaan en houd altijd voldoende afstand (1,5 meter uitgezonderd jeugd t/m 12 jaar).
 6. Vermijd samenscholing op het park en houd altijd voldoende afstand (1,5 meter uitgezonderd jeugd t/m 12 jaar).
 7. Paviljoen en kleedlokalen zijn gesloten, dus:
  • Was thuis je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden) voor en na het bezoek van het tennispark en douche thuis;
  • Neem je eigen thuis gevulde bidon of fles mee om uit te drinken;
  • Gebruik toiletten alleen indien strikt noodzakelijk en toegang is alleen mogelijk met tennispas. Ga dus voordat je naar het tennispark komt thuis naar het toilet.
 8. Geef elkaar de ruimte en help elkaar daarbij waar nodig en mogelijk.


Specifieke regels

A.     Aankomst

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de start van jouw tennisafspraak naar het tennispark.
 • Word je gebracht per auto, laat je dan afzetten op de parkeerplaats.
 • Toeschouwers hebben geen toegang tot het park.
 • Kom je met de fiets, parkeer je fiets op de fietsparkeerplaats en houd daarbij 1,5 m afstand van elkaar. Wacht zo nodig even, totdat je voorganger de fietsparkeerplaats verlaten heeft.
 • Loop direct via de kortste weg naar je speelbaan.
 • Loop niet over de baan, waar al gespeeld wordt, maar kies je weg buiten de kooi om naar je baan. Loopt rond met de klok mee. Zo vermijd je onnodig contact met “tegenliggers”.

B.     Baantoedeling en -reservering

 • Moet je wachten voor de training of totdat je gereserveerde baan vrij komt, houd dan minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar (uitgezonderd jeugd t/m 12 jaar).
 • Voor vrij spelen moet je minimaal twee uur tevoren de baan gereserveerd hebben (middels de KNLTB ClubApp). Bevestigen van de baanreservering op het ophangbord is niet nodig.
 • Bij de tennismuur wordt door maximaal 1 persoon in de leeftijd vanaf 13 jaar gespeeld. Er geldt geen maximum aantal personen voor de jeugd t/m 12 jaar.

C.     Op de baan

 • Houd op de baan afstand tot elkaar. Respecteer waar mogelijk overal de 1,5 meterregel. Voor personen vanaf 13 jaar is die verplicht; voor jeugd tot en met 12 jaar gelden geen fstandsregels.
 • Vanaf 25 mei mag er door iedereen gedubbeld worden, mits gecontroleerd en met 1.5 meter afstand (ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan).
 • Wissel van baanhelft met de klok mee, zodat je elkaar niet tegenkomt.
 • Gebruik de scoreborden NIET!
 • Ga niet bij elkaar staan of dichtbij elkaar op het bankje zitten.
 • Geef geen high fives.
 • Gebruik alleen je eigen racket(s) en eigen gemarkeerde tennisballen, of tennisballen van de trainer.
 • Pak je spullen in na het spelen en verlaat de baan. Geef elkaar 1,5 meter ruimte bij het verlaten van de baan.

D.     Vertrek:

 • Verlaat na afloop van je training of wedstrijd direct de baan waarop je gespeeld hebt.
 • Neem je spullen mee en ga direct naar huis.
 • Het is niet toegestaan op het tennispark te verblijven.
 • Ben je gebracht, ga dan naar de parkeerplaats en wacht daar op je vervoer.


Regels voor tennistrainers

 • Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: geen maximaal aantal spelers per baan.
 • Bij trainingen vanaf 13 jaar: maximaal 4 spelers per tennisbaan.
 • Tussen de trainingen door wordt er 5-10 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen.
 • De leraar of de toezichthouder is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en weggaande jeugd.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills.
 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.

 

Dommelen, 25 mei 2020
Bestuur L.T.V. Dommelen