Voorzitter: Kees Bergman
Escudohof 5, 040-2076000
voorzitter@ltvdommelen.nl


Secretaris: 
Toon van de Ven
secretariaat@ltvdommelen.nl


Penningmeester: 
Marion Evers
penningmeester@ltvdommelen.nl


Bar commissie:
Adri Neutkens
Dotterbeemd 16, 06-54612654
adrineutkens@hotmail.com
KLIK HIER VOOR DE IVA-INSTRUCTIE

Ledenadministratie: Jan Rombouts
Tapperwei 11, 06-12034802
ledenadministratie@ltvdommelen.nl


Technische commissie:

technischecommissie@ltvdommelen.nl

Jeugd Commissie:
jeugdcommissie@ltvdommelen.nl

Communicatie:
communicatie@ltvdommelen.nl